Firma CrisTap to zespół fachowców, którzy tworzą meble łączące wygodę z funkcjonalnością. Nasze długoletnie doświadczenie w branży meblowej pozwala projektować meble zgodnie z najnowszymi trendami. Do produkcji mebli używamy najwyższej jakości atestowanych materiałów i surowców.

Od poniedziałku do piątku: 8.00-18.00

Tel. (58) 677 52 39
e-mail: d.handlowy@cristap.pl

Dofinansowanie UE

Umowa nr: UDG-PBE.06.2022/032 o powierzenie grantu na Projekt:

CrisTap 

realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem

,,Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

 

 

Umowa nr: UDG-PBE.03.02019/177 o powierzenie Grantu na Projekt:

CrisTap Iwona Musiał

realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem

,,Wejście firmy CrisTap Iwona Musiał na nowe rynki zagraniczne poprzez udział w międzynarodowych targach w 2022 r. „

 

 

Dotacja na kapitał obrotowy dla CrisTap Iwona Musiał POIR.03.04.00-22-0282/20 o

Celem projektu jest wsparcie Kapitału Obrotowego

Wartość dofinansowania Projektu wynosi: 214 339,26 zł (słownie: dwieście czternaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych 26/100).

dofinansowanie ue


Umowa nr: UDG- PBE.03.2019/178 o powierzeniu grantu na Projekt:

„Rozwój działalności eksportowej firmy CrisTap Iwona Musiał poprzez udział w międzynarodowych targach w 2020r. ” w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”

Celem projektu jest rozwój sprzedaży zagranicznej, poprzez wejście na nowe, nieobsługiwane dotąd rynki:
A. w krótkim horyzoncie czasowym: wejście na min. 3 nowe rynki zagraniczne (Europy Zachodniej, w szczególności: niemiecki, włoski i brytyjski), z ofertą obecnie produkowanych wiodących mebli oraz nowym asortymentem,
B. w długim horyzoncie czasowym: podwojenie procentowego udziału eksportu w strukturze generowanych przychodów ogółem

Wartość projektu: 110 705,02 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 47 624,79 PLN

 

Firma otrzymała także grant na usługi doradcze niwelujące skutki pandemii Covid-19 z projektu Spektrum.

spektrum